Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Zarząd

Ryszard Błażyński – prezes

Ryszard Zaradny – wiceprezes
Janusz Łastowiecki – wiceprezes

Halina Kamińska - skarbnik

Izabela Korniluk – sekretarz

Witold Koźmiński – członek

Jan Zelek - członek