Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

KONTAKT

Siedziba (adres korespondencyjny):

65-093 Zielona Góra, ul. Lisia 37

Ryszard Błażyński (prezes) - tel. 601 565 267

Ryszard Zaradny (wiceprezes) - tel. 514 627 506

Janusz Łastowiecki (wiceprezes) -  tel. 660 243 251

Izabela Korniluk (sekretarz) - tel. 507 457 123

Halina Kamińska (skarbnik) - tel. 505 433 728

Witold Koźmiński (członek) - tel. 605 578 929

Jan Zelek (członek) - tel. 691 231 053

e-mail: tmzg-winnica@o2.pl

Strona internetowa: www.tmzg.org.pl