Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

PUBLIKACJE

2020

  Władysław Klępka "Szept, trzepot, szelest". Tomik zielonogórskiego poety, zawierający utwory odnoszące się do świata przyrody.

   Halina Jerulank "Niech trwa". Trzeci tom wierszy zielonogórskiej poetki, której debiut literacki nastąpił po przejściu na emeryturę. Książka zawiera także próbkę jej artystycznych pasji malarskich. Wstęp - Czesław Sobkowiak.

    Adam Żuczkowski "Głaz. Wiersze wolsztyńskie". Tomik poetycki laureata V edycji Konkursu literackiego o tematyce zielonogórskiej. Publikacja zawiera przekład utworów na język niemiecki. Ich autorem jest Eugeniusz Wachowiak. Książka poprzedzona jest wstępem Sergiusz Sterny-Wachowiaka oraz ilustracjami Georgija Safronowa.

2019

   Anna Konstanty "Cztery do kwadratu". Zbiór opowiadań lubuskiej laureatki, zawierający szesnaście opowiadań podzielonych tematycznie na cztery części: Odrobina magii, Małżeństwo, Samotność, Poszukiwanie. Książka jest formą nagrody za zwycięstwo Autorki w IV edycji Konkursu literackiego o tematyce zielonogórskiej.

2018

  Władysław Klępka "Poruszona cisza". Tomik zielonogórskiego poety, zawierający ponad 100 wierszy pogrupowanych tematycznie i podzielonych pejzażami, wykonanymi metodą papieru ręcznie czerpanego.

   Władysław Kuczer "Ceper". Album czano-białych i kolorowych prac satyrycznych powstałych w ostatniej dekadzie. Publikacja zawiera wstęp Wiolety Haręźlak.

   Adam Wojciech Bagiński "W przestrzeni". Album prezentujący akwarele i obrazy olejne Artysty powstałe w ostatnich latach. Publikacja zawiera esej Czesława Sobkowiaka oraz notę krytyczną autorstwa Jacka Gernata.

  Halina Bohuta-Stąpel "Szacun, panie Jurandot. Ballady podwórkowe na wesoło" - tomik ballad zielonogórskiej literatki. Do publikacji dołączona jest płyta z nagraniami wybranych utworów. Książka jest formą nagrody za zwycięstwo w Autorki w III edycji Konkursu na Tekst Literacki o Tematyce Zielonogórskiej.

2017

   Alfred Siatecki "Pozaduszki" - publikacja przygotowana z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin Autora, znanego zielonogórskiego literata, wieloletniego dziennikarza "Gazety Lubuskiej", a ostatnio redaktora naczelnego magazynu TMZG "Na winnicy" ... więcej

  Agnieszka Leśniewska "wyprawa w częstochowskie" - tomik zielonogórskiej poetki. Książka jest formą nagrody za zwycięstwo w Autorki w II edycji Zielonogórskiej Nagrody Literackiej WINIARKA 2016.

  Izabela Korniluk, Grzegorz Wanatko "Patroni zielonogórskich rond". Książka popularnonaukowa przybliżająca postaci i grupy, których imiona przybrały ronda Winnego Grodu.

2016

   Robert Rudiak "Umieralnia"  - tomik poetycki zielonogórskiego literata, wiceprezesa zielonogórskiego okręgu Związku Literatów Polskich. Książka jest formą nagrody za zwycięstwo w Autora w I edycji Zielonogórskiej Nagrody Literackiej WINIARKA 2015.

   Barbara Konarska "Niesyta czasu" - tomik poetycki zielonogórskiej poetki, członkini zielonogórskiego okręgu Związku Literatów Polskich.

   Mirosława Szott, "Anna" - publikacja literacko-poetycka, której inspiracją była postać znakomitej zielonogórskiej poetki Anny Tokarskiej. Autorka za tę książkę została uhonorowana Nagrodą Literacką Andrzeja K. Waśkiewicza w 2017 roku.

   Marek Jurgoński "Epopeja mniejsza". Poemat poświęcony „wypadkom zielonogórskim”.

2015

   „Lubuskie środowisko literackie. Szkice z lat 1963-2012” pod red. Eugeniusza Kurzawy. Książka poświęcona znanemu poecie, krytykowi literackiemu, wieloletniemu mieszkańcowi Zielonej Góry – Andrzejowi Waśkiewiczowi.

   Tomik poetycki Czesława Sobkowiaka, znanego poety zielonogórskiego z ilustracjami Adama Bagińskiego.