Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

PUBLIKACJE

   Przygotowanie książki poświęconej znanemu poecie, krytykowi literackiemu, wieloletniemu mieszkańcowi Zielonej Góry – Andrzejowi Waśkiewiczowi pt. „Lubuskie środowisko literackie. Szkice z lat 1963-2012”.
Wydawnictwo opracowane przez Eugeniusza Kurzawę zostanie opublikowane do końca bieżącego roku.

   Poemat poświęcony „wypadkom zielonogórskim” autorstwa Marka Jurgońskiego.

   Tomik poetycki Czesława Sobkowiaka, znanego poety zielonogórskiego z ilustracjami Adama Bagińskiego.