Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Członkowie

 1. Adam Bagiński
 2. Ignacy Bazan
 3. Alicja Błażyńska
 4. Ryszard Błażyński
 5. Henryk Boratyński
 6. prof. dr hab. Bogumiła Burda
 7. Roman Czarnecki
 8. dr hab. Radosław Domke, prof. UZ
 9. Milena Drąg
 10. Ewa Dziura
 11. prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
 12. Ewa Hładkiewicz-Koźmińska
 13. dr Mieczysław Jerulank
 14. prof. dr hab. Leszek Jerzak
 15. Zbigniew Jokiel
 16. dr Monika Kaczmarczyk
 17. Tadeusz Kalinowski
 18. Halina Kamińska
 19. Hanna Kielich
 20. Władysław Klępka
 21. Jadwiga Kondracikowska
 22. dr Izabela Korniluk
 23. Sławomir Kostrzewski
 24. Witold Koźmiński
 25. Władysław Kuczer
 26. Danuta Kuleszyńska
 27. Artur Kulik
 28. Aleksandra Kurzawa
 29. Lidia Kurzawa
 30. dr Janusz Łastowiecki
 31. Mirosław Maciejewski
 32. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 33. prof. dr hab. Czesław Osękowski
 34. Przemysław Piotrowski
 35. dr Alina Polak-Woźniak
 36. Anna Posyniak-Jędrecka
 37. Mirosław Rataj
 38. dr Robert Rudiak
 39. dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ
 40. Franciszek Runiec
 41. dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ
 42. Izabela Sak
 43. Alfred Siatecki
 44. prof. dr. hab. Wojciech Strzyżewski
 45. Krystyna Szłapka
 46. Henryk Szłapka
 47. Brygida Szymańska-Żyża
 48. dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
 49. Maciej Uglik
 50. Maria Wasik
 51. dr Sylwester Woźniak
 52. dr hab. Ryszard Zaradny
 53. Jan Zelek
 54. prof. dr hab. Jerzy Żaba
 55. Michał Żaba