Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Członkowie

 1. Adam Bagiński
 2. Ignacy Bazan
 3. Alicja Błażyńska
 4. Ryszard Błażyński
 5. Henryk Boratyński
 6. Janina Brzózka
 7. Tomasz Brzózka
 8. prof. dr hab. Bogumiła Burda
 9. Roman Czarnecki
 10. Milena Drąg
 11. Ewa Duma
 12. Ewa Dziura
 13. Andrzej Flügel
 14. prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
 15. Ewa Hładkiewicz-Koźmińska
 16. dr Mieczysław Jerulank
 17. prof. dr hab. Leszek Jerzak
 18. Zbigniew Jokiel
 19. dr Monika Kaczmarczyk
 20. Halina Kamińska
 21. Władysław Klępka
 22. dr Izabela Korniluk
 23. Sławomir Kostrzewski
 24. Tomasz Kowalski
 25. Witold Koźmiński
 26. Władysław Kuczer
 27. Danuta Kuleszyńska
 28. Artur Kulik
 29. Aleksandra Kurzawa
 30. Lidia Kurzawa
 31. dr Janusz Łastowiecki
 32. Mirosław Maciejewski
 33. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 34. dr hab. Tomasz Nodzyński, prof UZ
 35. prof. dr hab. Czesław Osękowski
 36. Przemysław Piotrowski
 37. dr Alina Polak-Woźniak
 38. Anna Posyniak-Jędrecka
 39. Aldona Reich
 40. Mirosław Rataj
 41. dr Robert Rudiak
 42. dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ
 43. Franciszek Runiec
 44. dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ
 45. Izabela Sak
 46. Alfred Siatecki
 47. dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
 48. prof. dr. hab. Wojciech Strzyżewski
 49. Krystyna Szłapka
 50. Henryk Szłapka
 51. Brygida Szymańska-Żyża
 52. dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
 53. Maciej Uglik
 54. Maria Wasik
 55. dr Sylwester Woźniak
 56. dr hab. Ryszard Zaradny
 57. Jan Zelek
 58. prof. dr hab. Jerzy Żaba
 59. Michał Żaba