Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Członkowie

 1. Adam Bagiński
 2. Andrzej Bator
 3. Ignacy Bazan
 4. Barbara Blatkiewicz
 5. Alicja Błażyńska
 6. Ryszard Błażyński
 7. Henryk Boratyński
 8. Janina Brzózka
 9. Tomasz Brzózka
 10. dr Andrzej Buck
 11. prof. dr hab. Bogumiła Burda
 12. Roman Czarnecki
 13. Milena Drąg
 14. Ewa Dziura
 15. Andrzej Flügel
 16. dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
 17. Beata Grelewicz
 18. prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
 19. Ewa Hładkiewicz-Koźmińska
 20. dr Mieczysław Jerulank
 21. prof. dr hab. Leszek Jerzak
 22. Marek Jurgoński
 23. Krzysztof Koziołek
 24. dr Monika Kaczmarczyk
 25. dr Paweł Kalisz
 26. Halina Kamińska
 27. dr Izabela Korniluk
 28. Sławomir Kostrzewski
 29. Tomasz Kowalski
 30. Witold Koźmiński
 31. Władysław Kuczer
 32. Danuta Kuleszyńska
 33. Artur Kulik
 34. Aleksandra Kurzawa
 35. Lidia Kurzawa
 36. Mirosław Maciejewski
 37. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 38. Aleksandra Mrozek
 39. dr hab. Tomasz Nodzyński, prof UZ
 40. prof. dr hab. Czesław Osękowski
 41. Przemysław Piotrowski
 42. dr Alina Polak-Woźniak
 43. Anna Posyniak-Jędrecka
 44. Aldona Reich
 45. Mirosław Rataj
 46. dr Robert Rudiak
 47. dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ
 48. Franciszek Runiec
 49. prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
 50. Izabela Sak
 51. Alfred Siatecki
 52. dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
 53. prof. dr. hab. Wojciech Strzyżewski
 54. Krystyna Szłapka
 55. Henryk Szłapka
 56. Jacek Szpak
 57. Brygida Szymańska-Żyża
 58. dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
 59. Maria Wasik
 60. dr Sylwester Woźniak
 61. dr hab. Ryszard Zaradny
 62. Jan Zelek
 63. prof. dr hab. Jerzy Żaba