Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Członkowie

 1. Adam Bagiński
 2. Ignacy Bazan
 3. Barbara Blatkiewicz od 1.06.2023
 4. Alicja Błażyńska
 5. Ryszard Błażyński
 6. Henryk Boratyński
 7. Janina Brzózka
 8. Tomasz Brzózka
 9. dr Andrzej Buck
 10. prof. dr hab. Bogumiła Burda
 11. Roman Czarnecki
 12. Milena Drąg
 13. Ewa Duma
 14. Ewa Dziura
 15. Andrzej Flügel
 16. prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
 17. Ewa Hładkiewicz-Koźmińska
 18. dr Mieczysław Jerulank
 19. prof. dr hab. Leszek Jerzak
 20. Zbigniew Jokiel
 21. Marek Jurgoński
 22. Krzysztof Koziołek od 1.06.2023
 23. dr Monika Kaczmarczyk
 24. Halina Kamińska
 25. Władysław Klępka
 26. dr Izabela Korniluk
 27. Sławomir Kostrzewski
 28. Tomasz Kowalski
 29. Witold Koźmiński
 30. Władysław Kuczer
 31. Danuta Kuleszyńska
 32. Artur Kulik
 33. Aleksandra Kurzawa
 34. Lidia Kurzawa
 35. Mirosław Maciejewski
 36. prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 37. Aleksandra Mrozek
 38. dr hab. Tomasz Nodzyński, prof UZ
 39. prof. dr hab. Czesław Osękowski
 40. Przemysław Piotrowski
 41. dr Alina Polak-Woźniak
 42. Anna Posyniak-Jędrecka
 43. Aldona Reich
 44. Mirosław Rataj
 45. dr Robert Rudiak
 46. dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ
 47. Franciszek Runiec
 48. prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
 49. Izabela Sak
 50. Alfred Siatecki
 51. dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
 52. prof. dr. hab. Wojciech Strzyżewski
 53. Krystyna Szłapka
 54. Henryk Szłapka
 55. Jacek Szpak od 1.06.2023
 56. Brygida Szymańska-Żyża
 57. dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ
 58. Maria Wasik
 59. dr Sylwester Woźniak
 60. dr hab. Ryszard Zaradny
 61. Jan Zelek
 62. prof. dr hab. Jerzy Żaba