Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Zostań Członkiem Winnicy

Członkiem Towarzystwa mogą zostać osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy, popierający cele Towarzystwa oraz chcący brać czynny udział w ich realizacji. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Także Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu członków wspierających.

Każdy członek indywidualny zobowiązany jest do płacenia składek członkowskich.

   Osoby pracujące – 5 zł miesięcznie.

   Renciści, emeryci, studenci, uczniowie, bezrobotni – 2 zł miesięcznie.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do TMZG WINNICA zachęcamy do zapoznania się ze statutem stowarzyszenia, wypełnienia deklaracji oraz przesłaniem jej na nasz adres. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy lub telefonicznie.


Do pobrania: DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (format PDF): statut