Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

GALERIA

        

Laureaci Zielonogórskiej Nagrody Literackiej WINIARKA 2015-2020
 

 • 2015 - Robert Rudiak* 
 • 2016 - Agnieszka Leśniewska*
 • 2017 - Alfred Siatecki
 • 2018 - Krzysztof Koziołek
 • 2019 - Eugeniusz Kurzawa
 • 2020 - Władysław Klępka  (indywidualnie)
 • 2020 - Oddział Zielonogórski Związku Literatów Polskich (grupowo)

Laureaci konkursu literackiego o tematyce zielonogórskiej

 • 2015 - Robert Rudiak* 
 • 2016 - Agnieszka Leśniewska*
 • 2017 - Halina (Halinka) Bohuta-Stąpel
 • 2018 - Anna Konstanty
 • 2019 - Adam Żuczkowski
 • 2020 - Krzysztof Ziemski

* W roku 2015 i 2016 Zielonogórska Nagroda Literacka WINIARKA i Nagroda w konkursie literackim o tematyce zielonogórskiej były przyznawana łącznie jednej osobie.

Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra