Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Laureaci

        

Laureaci Zielonogórskiej Nagrody Literackiej WINIARKA

 • 2015 - Robert Rudiak* 
 • 2016 - Agnieszka Leśniewska*
 • 2017 - Alfred Siatecki
 • 2018 - Krzysztof Koziołek
 • 2019 - Eugeniusz Kurzawa
 • 2020
  - Władysław Klępka  (indywidualnie)
  - Oddział Zielonogórski Związku Literatów Polskich (zespołowo)
 • 2021
  - Przemysław Piotrowski (indywidualnie)
  - Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (zespołowo)
 • 2022
  - Mirosław Kuleba (indywidualnie)
  - Wydawnictwo PRO LIBRIS z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida
 • 2023
  - Zofia Mąkosa (indywidualnie)
  - Stowarzyszenie Forum Art (zespołowo)

 

Laureaci Konkursu Literackiego o Tematyce Zielonogórskiej

 • 2015 - Robert Rudiak* 
 • 2016 - Agnieszka Leśniewska*
 • 2017 - Halina (Halinka) Bohuta-Stąpel
 • 2018 - Anna Konstanty
 • 2019 - Adam Żuczkowski
 • 2020 - Krzysztof Ziemski
 • 2021 - Igor Myszkiewicz
 • 2022 - Marcin Mielcarek
 • 2023 - Katarzyna Grabias-Banaszewska
   

Laureaci Nagrody "Przyjaciel Zielonej Góry"

 • 2021 - Uniwersytet Zielonogórski
 • 2022 - prof. dr hab. Hieronim Szczegóła (kategoria indywidualna)
           - Muzeum Ziemi Lubuskiej (kategoria grupowa)
 • 2023 - prof. dr hab. Czesław Osękowski (kategoria indywidualna)
            - Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (kategoria zbiorowa)

 

* W roku 2015 i 2016 Zielonogórska Nagroda Literacka WINIARKA i Nagroda w konkursie literackim o tematyce zielonogórskiej były przyznawana łącznie jednej osobie.

Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra