Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

Partnerzy


WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. C. NORWIDA W ZIELONEJ GÓRZE

 

 Porozumienie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zostało podpisane 3 marca 2023 roku
Zobacz dokument


ZIELONOGÓRSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

 Porozumienie z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku zostało podpisane 2 marca 2023 roku.
Zobacz dokument


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

 

 Porozumienie z Uniwersytetem Zielonogórskim zostało podpisane 7 czerwca 2022 roku.
Zobacz dokument


MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

 

 Porozumienie z Muzeum Ziemi Lubuskiej zostało podpisane 25 maja 2021 roku.
Zobacz dokument


ODDZIAŁ ZIELONOGÓRSKI ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH

 

 Porozumienie z Oddziałem Zielonogórskim ZLP zostało podpisane 17 lipca 2020 roku.
Zobacz dokument