Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


ZIELONOGÓRSKA NAGRODA LITERACKA "WINIARKA"


 

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” informuje, iż po raz pierwszy w tym roku przyzna Zielonogórską Nagrodę Literacką „Winiarka”. Otrzyma ją twórca, który jest autorem wierszy lub innych utworów oraz prac literackich o tematyce zielonogórskiej do tej pory nigdzie nie nagradzanych. Nagroda zostanie wręczona podczas wspólnego wieczoru literackiego organizowanego wraz z oddziałem zielonogórskim Związku Literatów Polskich, który w tym roku odbędzie się 20 listopada w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Będzie to dzień przyznania i wręczenia Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza przez oddział ZLP. Rozstrzygnięcia, kto zostanie pierwszym laureatem „Winiarki” dokona kapituła powołana przez zaprzyjaźniony z TMZG „Winnica” oddział ZLP w Zielonej Górze. TMZG „Winnica” ma zamiar kontynuować przyznawanie nagrody w latach przyszłych odpowiednio wcześniej ogłaszając termin przyjmowania zgłoszeń utworów i określając ich zakres czasowy.