Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


SPOTKANIE ZARZĄDU


 

7 grudnia 2016 roku w nowej siedzibie Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA przy ul. Ptasiej 2a odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Zarządu. Wzięli w nim udział: Ryszard Błażyński, Izabela Korniluk, Witold Koźmiński, Janusz Łasowiecki i Ryszard Zaradny. Podczas zebrania omawiano sprawy bieżące, aktualne wydarzenia oraz plany Towarzystwa na nadchodzący 2017 rok. Szczególnie wiele uwagi prezes WINNICY Ryszard Błażyński poświęcił sztandarowej imprezie Towarzystwa – Zielonogórskiej Nagrodzie Literackiej WINIARKA, której finał odbył się 25 listopada br. Na ręce przewodniczącego jury - Janusza Łastowieckiego - przekazał podziękowanie dla: Barbary Konarskiej, Jolanty Pytel, Roberta Rudiaka, Katarzyny Meller oraz Alicji Błażyńskiej, za pracę włożoną w ocenę prac konkursowych. Warto nadmienić, że komisja tę pracę wykonywała bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Plany TMZG WINNICA na rok następny zapowiadają się ciekawie i bogato. Będą wśród nich między innymi kontynuacje sprawdzonych i znanych już imprez (konkurs Winiarki, wystawy związane z naszym miastem oraz te o profilu satyrycznym). Czekają nas także interesujące spotkania oraz kolejne wydawnictwa historyczne, literackie i popularno-naukowe. Wszystkie związane oczywiście Zieloną Górą.