Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


PROMOCJA OSTATNIEJ KSIĄŻKI ANDRZEJA K. WAŚKIEWICZA


W kawiarni „Deja Vu” w Zielonej Górze - która powoli urasta do rangi stałego miejsca spotkań wielu organizacji oraz licznych promocji - właśnie odbyła się promocja książki autorstwa Andrzeja K. Waśkiewicza pt. „Lubuskie środowisko literackie. Szkice z lat 1963-2012”.

Praca zobaczyła światło dzienne staraniem oddziału ZLP w Zielonej Górze, Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica” i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jednak należy podkreślić, iż pozycja - zredagowana i przygotowana do druku przez Eugeniusza Kurzawę - ukazała się również dzięki uporowi E. Kurzawy, przyjaciela Waśkiewicza. W promocji udział wzięła Anna Sobecka, żona autora książki, która przyjechała do nas specjalnie z Gdańska. Natomiast w kawiarni „Deja Wu” (zlokalizowanej tuż obok rektoratu UZ) zgromadzili się przede wszystkim literaci, przyjaciele Waśkiewicza, słowem ci, o których pisał. Co ważne pojawili się również naukowcy z UZ, młodego i starszego pokolenia, którzy być może w swych pracach nawiążą do opracowań A. K. Waśkiewicza zawartych w promowanej książce, ale nie tylko. Książkę zaprezentował dyrektor Oficyny Wydawniczej UZ Ryszard Błażyński, a potem mówili o niej prof. Małgorzata Mikołajczak, Eugeniusz Kurzawa, Anna Sobecka. Wśród „głosów z sali” nie zabrakło wypowiedzi Janusza Koniusza, Czesława Sobkowiaka, Alfreda Siateckiego, Mirosławy Szott, prof. Ewy Narkiewicz-Niedbalec.

A cóż można powiedzieć o dziele? Zawiera najważniejsze szkice lubuskiego (sic!) poety, krytyka i edytora z jego okresu zielonogórskiego. Choć - należy wtrącić - część opracowań powstała już w Gdańsku, po wyjeździe Waśkiewicza z Zielonej Góry, co nastąpiło w 1979 r. Książka rozpada się na dwie wyraźne części. Pierwszą zawierającą pozycje o charakterze naukowym lub popularyzatorskim, mówiące o tworzeniu się i kształtowaniu w latach 60., 70. lubuskiego środowiska pisarskiego. I drugą, składającą się z 12 tekstów opublikowanych w czasopiśmie„Pro Libris”, pokazujących kilkanaście ważnych dla lubuskiego środowiska twórczego postaci, głównie poetów. Są to m.in. Janusz Koniusz, Anna Tokarska, Jan Kurowicki, Mieczysław J. Warszawski, Kazimierz Furman, Czesław Sobkowiak. Ten rozdział mówi o latach 90. i opisuje sytuację poetów w tym okresie. Całość poprzedza wstęp prof. Małgorzaty Mikołajczak, która m.in. zastanawia się, co by było gdyby A.K. Waśkiewicz w 1946 r. nie przyjechał z mamą na Ziemie Odzyskane, nie osiedlił się w Lubsku, Kożuchowie, a potem w Zielone Górze.