Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry "Winnica" 2022


 

29 marca 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry „Winnica”. W takcie spotkania nastąpiło podsumowanie czteroletniej kadencji obecnych władz stowarzyszenia oraz sprawozdanie szczegółowe za rok 2021. Po otrzymaniu absolutorium w zakresie działalności merytorycznej i finansowej, rozpoczęły się wybory nowych władz.

Na stanowisko prezesa zarządu TMZG Winnica ponownie wybrano Ryszarda Błazyńskiego, a w składzie zarządu znaleźli się: Alfred Siatecki (wiceprezes), Ryszard Zaradny (wiceprezes), Roman Czarnecki (sekretarz), Halina Kamińska (skarbnik), Alicja Błażyńska (członek), Alina Polak-Woźniak (członek), Jan Zelek(członek). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Mieczysław Jerulank (przewodniczący), Sławomir Kostrzewski (członek) oraz Mirosław Rataj (członek).

Podczas zebrania przekazano informację o uzyskaniu (po złożeniu aplikacji konkursowych) środków finansowych na realizację stałych form działalności stowarzyszenia: Konkursu Literackiego o Tematyce Zielonogórskiej, Zielonogórskiej Nagrody Literackiej, Gali Literackiej, nagrody Przyjaciel Zielonej Góry, dwóch kolejnych numerów pisma „Na Winnicy”.

W roku 800-lecia Zielonej Góry – "Winnica" zorganizuje dziewięć spotkań z autorami „Historii Zielonej Góry”, przygotowanej pod red. prof. Wojciecha Strzyżewskiego.

Na zakończenie nastąpiło przekazanie uczestnikom spotkania najnowszego, jedenastego numeru magazynu „Na Winnicy”, które w szerokim zakresie poświęcony został zielonogórskiemu Muzeum, obchodzącemu w tym roku 100-rocznicę istnienia.