Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry "Winnica"


 

 

27 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry "Winnica". W trakcie obrad podsumowano czteroletni okres istnienia stowarzyszenia. Wybrano też jego nowe władze.

 

Zarząd TMZG "Winnica":

Ryszard Błażyński – prezes

Ryszard Zaradny – wiceprezes
Janusz Łastowiecki – wiceprezes

Halina Kamińska - skarbnik

Izabela Korniluk – sekretarz

Witold Koźmiński – członek

Jan Zelek - członek

 

Komisja Rewizyjna:

Alina Polak-Woźniak - przewodnicząca
Ignacy Bazan - członek
Mirosław Rataj - członek