Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


ZIELONA GÓRA (GRŰNBERG) LATA 1806-1945 - RELACJA


26 lipca 2022 roku w gościnnych murach Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyło się czwarte spotkanie z autorami monografii poświęconej historii naszego miasta. Tym razem przewodnikami po dziewiętnastowiecznej i częściowo dwudziestowiecznej Zielonej Górze byli prof. Tomasz Nodzyński oraz red. Tomasz Czyżniewski. Cezurę czasową omawianego okresu wyznaczał rok 1806 – związany z wkroczeniem wojsk napoleońskich do Grünbergu, oraz rok 1945 – koniec II wojny światowej, zamykający również obecność miasta w granicach państwa niemieckiego. Prowadzący spotkanie zwrócił uwagę na przemiany gospodarcze i cywilizacyjne takie jak: doprowadzenie kolei, powstanie przemysłu, powstanie telefonu itp., mające ogromy wpływ na rozwój i przemiany zachodzące w Winnym Grodzie. W wypowiedzi prof. Nodzyńskiego znalazły się też akcenty polskie, które udało mu się odnaleźć niemieckiej historii miasta. Ale nie tylko znaczące wydarzenia wyznaczały przebieg wczorajszego spotkania. Do głosu doszły także ciekawe dygresje czy drobne fakty funkcjonujące z dala od wielkiej polityki. Te z kolei chętnie przypominał i barwnie przedstawiał red. Tomasz Czyżniewski.

W spotkaniu wzięła udział liczna grupa mieszkańców miasta, którzy pomimo nadal panujących upałów przybyli do muzeum i czynnie uczestniczyli w wydarzeniu.

 

Organizatorem cyklu "Rozmowy z autorami monografii Historia Zielonej Góry" jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA, a partnerami wydarzenia są Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Spotkanie realizowane jest w ramach 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia nadania jej praw miejskich.