Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


NOWE WIERSZE CZESŁAWA SOBKOWIAKA


 

 

Na pograniczu starego i nowego roku ukazał się zbiór wierszy poety z Zawady, Czesława Sobkowiaka pt. „Światło przed nocą”.

To kolejne - starsze i uzupełnione o nowe - wiersze zebrane przez tegoż poetę w książce. Dzieło wsparło Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, ale też - co ciekawe - rzutem na taśmę wójt gminy Zielona Góra, która przecież z nowym rokiem przestała istnieć. Autor zaznacza to wyraźnie w swoim posłowiu wskazując na pana Mariusza Zalewskiego, wymieniając także inne ważne dla niego nazwiska: Jacka Łukasiewicza, Kazimierza Skorupińskiego, Zbigniewa Więckowskiego i Adama Bagińskiego. Ten ostatni zilustrował tę dość obszerną książkę poetycką (ponad 212 stron) swoimi ciepłymi, mglistymi akwarelami. Znajdujemy je od okładek po wyklejki. Zapowiadając dzieło Sobkowiaka Jacek Łukasiewicz, profesor uniwersytetu we Wrocławiu, pisze tak we wstępie: Ta książka nie jest po prostu przedrukiem utworów wybranych z wcześniejszych tomików. Autor skomponował ją starannie, nie chronologicznie, podzielił na części tworząc nowe konteksty pomnażające znaczenia obrazów i metafor. Same zaś wiersze poddał rewizji. Zmieniał składnię. Wiele utworów skrócił.
Wydaje się, że powinno to zachęcać do zapoznania się z ciekawym i bogatym w treści przekazem poetyckim przygotowanym przez Cz. Sobkowiaka. (ek)