Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


"MNIEJSZA EPOPEJA" czyli poemat napisany 13-zgłoskowcem


 

 

Pod koniec 2014 roku ukazała się kolejna książka, której wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry "Winnica". Tym razem jest to publikacja niemal debiutancka. Marek Jurgoński, choć od lat zajmuje się poezją, nie miał jeszcze okazji by ujawnić swój talent na kartach książki. Jego prace wzbudzały zachwyt w internecie, cieszyły się uznaniem komisji konkursowych czy też chętnie czytane były w gronie najbliższych przyjaciół. Jednak formalny debiut - to właśnie ten, który mamy przed sobą.

Utwór "Mniejsza epopeja" zainspirowany został przez tzw. wydarzenia zielonogórskie z 1960 roku, kiedy to około pięć tysięcy osób wzięło udział w starciach z milicją w obronie Domu Katolickiego. Miliłby się jednak ten, kto chciałby odbierać ten utwór jedynie jako kronikarski zapis tamtych trudnych dni.  Markowi Jurgońskiemu udało się stworzyć nową poetycką legendę o różnych typach ludzkich i mieście nazwanym Zielenią. Napisał ten utwór  posługując się nie tylko pięknym językiem, ale i korzystając z dawno już nie używanego 13-zgłoskowca przypisanego przez powszechne postrzeganie poezji do naszej epopei narodowej. Jednak Autor nie ucieka od "Pana Tadeusza", chętnie się niekiedy odnosi się do niego w swoim poemacie.

Choć wydawcą książki jest TMZG Winnica, nie udałoby się zmaterializować marzenia niemłodego już poety bez wsparcia, bezinteresownej pracy oraz zaangażowania środków finansowych osób prywatnych. Przepięknym wstępem ubogaciła to wydawnictwo prof. Małgorzata Mikołajczyk - kierownik Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej UZ.