Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


PAMIĘĆ O MIECZYSŁAWIE J. WARSZAWSKIM


Przesympatyczne spotkanie odbyło się w piątek, 19 czerwca, w Wiejskim Domu Kultury w Laskach Odrzańskich. Mówiono o Poecie.

Syn Andrzej, bracia Jerzy i Henryk, przyjaciele po piórze, sąsiedzi ze wsi wspominali tego dnia zmarłego 2 maja br. w Zielonej Górze poetę rodem z Lasek - Mieczysława Warszawskiego, dla najbliższych po prostu Mietka. Mimo, że śmierć tak niedawno zabrała Go „na drugą stronę”, to jednak wśród zebranych, którzy opowiadali o Mietku, dominował nastrój spokojnej pogody. Każdy zapamiętał Go inaczej, ale też każdy z gości, którzy przybyli do sali w Laskach mówi o Nim ciepło, z sympatią, a koledzy poeci nadal zajmujący się wierszowaniem życia wskazywali na wielkie walory Jego poezji. Nie zabrakło oczywiście wierszy Mietka. Zaprezentowali je m.in. Janusz Koniusz, Kazimierz Wysocki, Jolanta Pytel, Janusz Łastowiecki oraz Eugeniusz Kurzawa i brat, Jerzy Warszawski. Początki ich wspólnej przygody z wierszami wspominał Jego przyjaciel od czasów szkoły średniej w Zielonej Górze - Czesław Sobkowiak.

Po dwugodzinnym spotkaniu pod portretem Mietka (świetnie przygotowanym, jak też całe spotkanie przez MGOK Czerwieńsk) zebrani udali się spacerkiem pod dom M. Warszawskiego i tu zrobili sobie „rodzinne” zdjęcie, a potem zatrzymali pod gruszą, gdzie Mietek - jak to określił Jego brat Jerzy - często szukał natchnienia. Widać to natchnienie spłynęło również na zebranych, gdyż zrodził się tam pomysł upamiętnienia poety Warszawskiego w sposób materialny. Wspólnie ze stowarzyszeniem wsi Laski i jego prezesem Tadeuszem Jadczakiem Związek Literatów Polskich chce przy drodze do posesji M. Warszawskiego postawić głaz z tablicą upamiętniającą znakomitego poetę lubuskiego. Natomiast w porozumieniu z radnym Henrykiem Łatkowskim ZLP zamierza doprowadzić do nadania bibliotece gminnej w Czerwieńsku imienia Mieczysława J. Warszawskiego. Oby to się spełniło.

Organizatorem wieczoru poświęconego Mietkowi był oddział Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, a spotkanie poprowadził prezes Eugeniusz Kurzawa. Dużego wsparcia w tym przedsięwzięciu udzielił MGOK Czerwieńsk.