Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


Życie literackie Zielonej Góry


Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Rozmowy o Zielonej Górze”. Tym razem nasi goście przedstawią zagadnienia związane z powstawaniem i funkcjonowaniem życia literackiego naszego miasta. O kształtowaniu się środowiska zielonogórskich pisarzy, ich utworach i inspiracjach mówić będą znawcy przedmiotu – dr Mirosława Szott oraz dr Robert Rudiak.
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 28 marca 2023 roku o godz. 17.00 w Sali Pro Liblis Cafe (Biblioteka Norwida).
Mirosława Szott – doktor nauk humanistycznych, poetka, krytyczka literacka, moderatorka wielu spotkań literackich. Autorka dwóch tomików poetyckich – "pomiary Zamku" (2013) i "Anna" (2015) oraz książki "Poezja lubuska w perspektywie geopoetyki" (2021).
Robert Rudiak - doktor nauk humanistycznych, poeta, prozaik, publicysta, krytyk i historyk literatury, autor kilku książek poetyckich, współautor antologii i szkiców literackich oraz kilkudziesięciu artykułów i recenzji. Prezes Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze.
"Rozmowy o Zielonej Górze" to nowy cykl spotkań przygotowanych przez Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA, odsłaniający obszary aktywności społeczno-kulturalnej naszego miasta w ramach obchodów jubileuszu 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich.
Współorganizatorem wydarzenia jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze.
Zapraszamy - wstęp wolny.