Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


OTWARCIE WYSTAWY "KRONIKARZ CZASU. ZNANA I NIEZNANA ZIELONA GÓRA
W FOTOGRAFII ZBIGNIEWA RAJCHE"


3 VI  2015 r. nastąpiło otwarcie wystawy wystawy fotograficznej Zbigniewa Rajche. Na ekspozycji pokazanych zostało około 100 zdjęć dokumentujących zmiany, jakie zachodziły w krajobrazie miasta w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Fotografie wybrane zostały ze zbioru negatywów autorstwa Zbigniewa Rajche liczącego ponad 3000 klatek zdjęciowych.
Ta niezwykłą ekspozycja jest swoistą podróżą w czasie, dzięki niej  można było wrócić do widoków z lat dzieciństwa, młodości czy wieku dojrzałego. Zobaczyć obiekty, które już nie istnieją albo też takie, które zmieniły się wraz z przeobrażeniem krajobrazu. Na trasie wędrówek zobaczyliśmy stare i nowe budynki, fontanny, parki a także główne ulice Zielonej Góry. Przypomnieliśmy sobie jak wyglądała al. Niepodległości gdy jeździły po niej autobusy, jak zmieniała się bryła Palmiarni a nawet kolejkę do dawnych Delikatesów. Na ekspozycji pojawiły się również fotografie, gdzie dostrzec  można było  mieszkańców Winnego Grodu w codzienności, w modnych wtedy ubiorach czy jeżdżących ówczesnymi  samochodami. Na chwilę zatrzymanych w  kadrze.

Wystawa zrealizowana została wspólnie przez Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej i prezentowana będzie do końca lipca br.

Zbigniew Rajche, urodził się w 1929 r. w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankowsk, na Ukrainie). Jego rodzice byli nauczycielami wiejskimi na Suwalszczyźnie. Po wybuchu II wojny światowej ojciec został aresztowany przez Niemców (zm. w 1941 r. w obozie w Oranienburgu), matka wraz z dziećmi zamieszkała w Stanisławowie. Tam właśnie Zbigniew Rajche był świadkiem masowych mordów ludności żydowskiej, które miały miejsce na podmiejskim cmentarzu. Dramatyczne wspomnienia tamtych dni spisał później w pamięt-nikach, a w 2011 r. ukazały się one w książce Moja Canossa. Po wojnie, w ramach akcji repatriacyjnej, cała rodzina przesiedlona została do Polkowic. W 1948 r. Zbigniew Rajche rozpoczął służbę wojskową, podczas której ukończył podoficerską szkołę łączności i ożenił się. W latach pięćdziesiątych osiedlił się w Zielonej Górze, gdzie rozpoczął pracę w MSW jako technik telekomunikacji. Jednak  znacznie ważniejsze, niż życie zawodowe były dla niego jego pasje. Pisał wspomnienia, uprawiał twórczość poetycką i fotografował. Temu ostatniemu hobby poświęcił się bez reszty. Pierwsze zdjęcia Zielonej Góry wykonał w latach pięćdziesiątych i od tego momentu stale dokumentował zmiany zachodzące w naszym mieście. Do dnia dzisiejszego możemy na rynku spotkać fotografującego Pana Zbigniewa. Obecnie posługuje się on aparatem cyfrowym,  jednak zdjęcia udostępnione na wystawie pochodzą z bogatego archiwum zawierającego kilka tysięcy negatywów.

Termin wystawy: 3 VI - 30 VII 2015 r.
Kurator wystawy:  dr Izabela Korniluk i Alicja Błażyńska
Organizatorzy wystawy: Muzeum Ziemi Lubuskiej i Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry WINNICA