Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


WYDARZENIE SUMUJĄCE DZIAŁANIA TMZG WINNICA W ROKU JUBILEUSZU 800-LECIA ZIELONEJ GÓRY


Już we wtorek, 13 grudnia 2022 roku o godz. 17.00 w gościnnych progach Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się wydarzenie sumujące działania Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA w roku Jubileuszu 800-lecia naszego miasta

Pierwszą część spotkania wypełni wręczenie statuetek PRZYJACIELA ZIELONEJ GÓRY. Jest to nagroda naszego stowarzyszenia przyznawana w kategorii indywidualnej i zespołowej, a jej zasadniczym kryterium jest wyróżnianie jednostek mających doniosły wpływ na rozwój i kreowanie pozytywnego wizerunku Zielonej Góry.

W drugiej części wieczoru odbędzie się ostatnie spotkanie z autorami monografii „Historia Zielonej Góry”. Zaproszeni goście – prof. Czesław Osękowski oraz prof. Wojciech Strzyżewski (redaktor publikacji) – rozmawiać będą o najnowszej historii Winnego Grodu czyli gospodarce i samorządzie miasta po 1989 roku. Moderatorką wydarzenia będzie red. Karolina Kamińska.

Na zakończenie wśród uczestników spotkania przewidujemy rozlosowanie kilkunastu egzemplarzy III tomu „Historii Zielonej Góry”. Na gości czekać też będzie drobny poczęstunek.

Wydarzenie jest realizowane pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zielona Góra. Jubileusz 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich.

Partnerzy - Uniwersytet Zielonogórski oraz Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze