Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry - WINNICA

AKTUALNOŚCI


Pismo społeczno-kulturalne znów w Zielonej Górze


 

Na zielonogórskim rynku mediów pojawiło się nowe pismo. Przed paroma dniami odbyła się premiera magazynu społeczno-kulturalnego „Na winnicy”.

Idea jego utworzenia narodziła się wśród członków TMZG WINNICA jeszcze w roku ubiegłym. Jak to z pomysłami bywa, że nie zawsze udaje się je zrealizować od razu. Jednak dzięki determinacji kilkorga osób zamierzenie doprowadzono do pomyślnego finału w tym roku.

Na początku 2017 roku odbyło się spotkanie założycielskie pisma, na którym został powołany zespół redakcyjny w składzie: Alicja Błażyńska, Alina Polak i Alfred Siatecki. Temu ostatniemu, z uwagi na ogromne doświadczenie w pracy dziennikarskiej, powierzono funkcję redaktora naczelnego. Do współpracy przy realizacji pierwszego numeru zaproszeni zostali członkowie TMZG „Winnica” oraz osoby zaprzyjaźnione z naszym środowiskiem.

Na początku czerwca ukazał się oczekiwany, premierowy numer magazynu „Na winnicy”. Spotkanie z zespołem redakcyjnym oraz autorami artykułów odbyło się w kawiarence-galerii „Deja vu”. W jego trakcie przedstawiona została nie tylko zawartość bieżącego numeru, ale również zakres tematyczny kolejnej edycji półrocznika. Ta planowana jest na październik 2017 roku.

Zarówno redaktor naczelny jak i prezes WINNICY bardzo zachęcali uczestników spotkania do nadsyłania artykułów i do aktywnego uczestnictwa w kreowaniu modelu pisma.

I choć pewnie brzmi to jak matra, ponownie podkreślamy, że druk wydawnictwa pokryty został ze składek członkowskich, a autorzy artykułów nie otrzymali wynagrodzenia za ich przygotowanie.
Szczególne podziękowanie kierujemy w tym miejscu na ręce Emilii Ćwilińskiej, która za przysłowiowe "Bóg zapłać" podjęła się redakcji technicznej numeru.

Poniżej kilka zdjęć ilustrujących spotkanie.